Σχεδίασμα του χώρου των ανασκαφών.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives



Σχεδίασμα του χώρου των ανασκαφών. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Σχεδίασμα του χώρου των ανασκαφών. (EL)

Φώτιος Μ. Πέτσας (EL)
Ιωάννης Κ. Παπαδημητρίου (EL)

Σχέδιο (EL)

Ελλάδα,Πελοπόννησος,Νομός Αργολίδας,Μυκήναι


1950



Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης (EL)
Ι. Παπαδημητρίου - Φ. Πέτσας, Ανασκαφαί εν Μυκήναις, ΠΑΕ 1950, σ. 205, εικ. 2. (EL)
Demetrios R. Theocharis (EN)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11238



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)