Η περιοχή ΝΔ των Προπυλαίων και της δυτικής πρόσβασης, αποτύπωση 1979-1990. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τη σχέση των σημερινών λειψάνων και κατασκευών με τα κτίσματα που εικονίζονται στην κάτοψη της περιοχής από τον Boitte. Τα λίγα στοιχεία που δεν φάινονται στην κάτοψη του Boitte έχουν συμπληρωθεί από την κάτοψη του von Hallerstein. 1) Υστερορρωμαϊκός πύργος και πύλη. 2) Δυτικός βραχίονας υστερορρωμαϊκού τείχους νότιας κλιτύος, ο μεταγενέστερος Σερπεντζές. 3) Τείχος και οίκημα των φυλακών. 4) Το θολικό, με υπερκείμενο τον προμαχώνα του 1805.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΗ περιοχή ΝΔ των Προπυλαίων και της δυτικής πρόσβασης, αποτύπωση 1979-1990. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τη σχέση των σημερινών λειψάνων και κατασκευών με τα κτίσματα που εικονίζονται στην κάτοψη της περιοχής από τον Boitte. Τα λίγα στοιχεία που δεν φάινονται στην κάτοψη του Boitte έχουν συμπληρωθεί από την κάτοψη του von Hallerstein. 1) Υστερορρωμαϊκός πύργος και πύλη. 2) Δυτικός βραχίονας υστερορρωμαϊκού τείχους νότιας κλιτύος, ο μεταγενέστερος Σερπεντζές. 3) Τείχος και οίκημα των φυλακών. 4) Το θολικό, με υπερκείμενο τον προμαχώνα του 1805. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Η περιοχή ΝΔ των Προπυλαίων και της δυτικής πρόσβασης, αποτύπωση 1979-1990. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τη σχέση των σημερινών λειψάνων και κατασκευών με τα κτίσματα που εικονίζονται στην κάτοψη της περιοχής από τον Boitte. Τα λίγα στοιχεία που δεν φάινονται στην κάτοψη του Boitte έχουν συμπληρωθεί από την κάτοψη του von Hallerstein. 1) Υστερορρωμαϊκός πύργος και πύλη. 2) Δυτικός βραχίονας υστερορρωμαϊκού τείχους νότιας κλιτύος, ο μεταγενέστερος Σερπεντζές. 3) Τείχος και οίκημα των φυλακών. 4) Το θολικό, με υπερκείμενο τον προμαχώνα του 1805. (EL)

Σχέδιο (EL)

Ελλάδα,Αττική,Αθήνα,Ακρόπολη Αθηνών
Τάσος Τανούλας (EL)
Τ. Τανούλας, Τα προπύλαια της Αθηναϊκής Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα, ΒΑΕ 165, (Αθήνα 1997), σχ. 47. (EL)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11629*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)