Ηγεμόνες στρωτήρες και καλυπτήρες κέραμοι εν προχείρω ανασυνθέσει.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΗγεμόνες στρωτήρες και καλυπτήρες κέραμοι εν προχείρω ανασυνθέσει. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Ηγεμόνες στρωτήρες και καλυπτήρες κέραμοι εν προχείρω ανασυνθέσει. (EL)

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Δυτική Ελλάδα,Νομός Ηλείας,Αλίφειρα
Α. Ορλάνδος. Η αρκαδική Αλίφειρα και τα μνημεία της, ΒΑΕ 58 (Αθήναι 1967-68), 86, εικ.59. (EL)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11946*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)