Κάτοψις των εν τω οικοπέδω Γ. Κακαβά αρχαιοτήτων. Τομή Α-Α: Άποψις της στρωματογραφικής διατάξεως της βορείας παρειάς του οικοπέδου. Τομή Β-Β: Τομή προ της νοτίας όψεως της πρωίμου Ρωμαϊκής δεξαμενής. Κάτωθεν ταύτης ετέρα δεξαμενή, απιόσχημος. Τομή Γ-Γ: Αι εντός της κιμηλιάς λελαξευμέναι αύλακες και οι υπεράνω μεταγενέστεροι αγωγοί. Άνω αριστερά: σχεδιογράφημα εσωτερικής όψεως ανατολιού τοίχου του Βορειοδυτικού οικοδομήματος.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΚάτοψις των εν τω οικοπέδω Γ. Κακαβά αρχαιοτήτων. Τομή Α-Α: Άποψις της στρωματογραφικής διατάξεως της βορείας παρειάς του οικοπέδου. Τομή Β-Β: Τομή προ της νοτίας όψεως της πρωίμου Ρωμαϊκής δεξαμενής. Κάτωθεν ταύτης ετέρα δεξαμενή, απιόσχημος. Τομή Γ-Γ: Αι εντός της κιμηλιάς λελαξευμέναι αύλακες και οι υπεράνω μεταγενέστεροι αγωγοί. Άνω αριστερά: σχεδιογράφημα εσωτερικής όψεως ανατολιού τοίχου του Βορειοδυτικού οικοδομήματος. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Κάτοψις των εν τω οικοπέδω Γ. Κακαβά αρχαιοτήτων. Τομή Α-Α: Άποψις της στρωματογραφικής διατάξεως της βορείας παρειάς του οικοπέδου. Τομή Β-Β: Τομή προ της νοτίας όψεως της πρωίμου Ρωμαϊκής δεξαμενής. Κάτωθεν ταύτης ετέρα δεξαμενή, απιόσχημος. Τομή Γ-Γ: Αι εντός της κιμηλιάς λελαξευμέναι αύλακες και οι υπεράνω μεταγενέστεροι αγωγοί. Άνω αριστερά: σχεδιογράφημα εσωτερικής όψεως ανατολιού τοίχου του Βορειοδυτικού οικοδομήματος. (EL)

Δημήτριος Ουμβέρτος Φ. Σκιλάρντι (EL)

Σχέδιο (EL)

Ελλάδα,Αττική,Αθήνα,Οδός Ψαρομηλίγκου 9


1967
Δ. Σκιλάρντι, Ανασκαφαί παρά τηας Ηρίας Πύλας, ΑΕ 1968, Χρον., σ. 9, εικ. 1. (EL)
Δημήτριος Ουμβέρτος Φ. Σκιλάρντι (EL)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-12258*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)