Αναπαράσταση του Ιερού της Αφροδίτης

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΑναπαράσταση του Ιερού της Αφροδίτης (EL)

Falce, Jacob von (FR)

Δίνεται μια περιγραφή του Ιερού της Αφροδίτης, σύμφωνα με τα στοιχεία: <strong>Εσωτερικό Ιερού</strong> Πρόκειται για ένα μικρό περίβολο γύρω από ένα χαμηλό βράχο, στον οποίο είναι λαξευμένες κόγχες/εσοχές. Πιστεύεται πως είναι ένα ιερό τέμενος, ένας χώρος υπαίθριας λατρείας της Αφροδίτης. Το σχήμα του είναι ορθογώνιο, περίπου 73 μ. x21 μ. H είσοδος αποτελείται από ένα πρόπυλο με δύο κίονες, οι οποίοι εδράζονταν σε βάσεις, η μία εκ των οποίων διατηρεί τον τόρμο προσαρογής. Στο πρόπυλο οδηγούν 4 βαθμίδες ύψους 30 εκ. από τις οποίες σήμερα σώζονται οι τρεις. Το βόρειο τμήμα του ναού ακουμπά στο λαξευμένο βράχο, ενώ ανάμεσα σε αυτόν και στο πρόπυλο βρίσκεται ένας βωμός ή μεγάλη βάση όπου ίσως εδραζόταν το κυρίως λατρευτικό άγαλμα της θεάς. Στην ευρεία πλατεία που σχηματίζεται μπροστά στο βράχο έχουν απομείνει βάσεις αναθημάτων, κυρίως όμως τα λαξεύματα απευθείας στο φυσικό βράχο δηλώνουν τη θέση των αναθημάτων, ενώ και οι ίδιες οι κόγχες προορίζονταν για αναθήματα. Τα αναθήματα που βρέθηκαν ήταν κυρίως αγαλμάτια Aφροδίτης, αλλά και συντάγματα Aφροδίτης και Έρωτα, άλλα ήταν ανάγλυφα με άμεση αναφορά στη λατρευόμενη θεότητα, περιστέρια, ανάγλυφα με απεικόνιση αιδοίων. Σώζεται επίσης τμήμα του κορμού του λατρευτικού αγάλματος της Aφροδίτης και τμήμα από θωράκιο, που πιθανόν κοσμούσε μέρος του περιβόλου, με πομπή Eρώτων. Όσα από αυτά έχουν σωθεί βρίσκονται στο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο. Αυτή η πλατεία, στην οποία αναφερόμαστε, πρέπει να υποθέσουμε ότι θα ήταν και το κατεξοχήν ιερό. <strong>Εξωτερικό Ιερού</strong> Στα δυτικά του κυρίως ιερού υπάρχει σύστημα με τρεις δεξαμενές, επιμελώς επιχρισμένες, που συγκοινωνούν μεταξύ τους με αγωγούς, κατασκευασμένες προφανώς για την περισυλλογή των όμβριων υδάτων. Οι δύο από αυτές περιελήφθησαν σε μεταγενέστερα χρόνια σε ένα ορθογώνιο κτίσμα του οποίου η χρήση δεν έχει προσδιοριστεί. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του κτίσματος, στα νότια του κύριου ναού, πρέπει να ήταν υπαίθριο, ενώ στο δυτικό άκρο θα υπήρχε υπόστεγος χώρος, αφού έχουν σωθεί τρεις βάσεις κιόνων που θα βάσταζαν στοά. Στα βόρεια, διαμορφώνονται δύο μικροί ορθογώνιοι χώροι με ξεχωριστή πρόσβαση. (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


1878


σχέδια


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1421
http://hdl.handle.net/11725/0002001421*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)