αποθετήριο

Φορέας : Δήμος Χαϊδαρίου  

Αυτός είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού του Δήμου Χαϊδαρίου. Η πύλη είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν την διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Το κάθε τεκμήριο διαθέτει σαφή ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων και το σύνολο του υλικού αποθηκεύεται σε Ενιαίο Αποθετήριο του Δήμου Χαϊδαρίου και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

τεκμήρια