Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση της έκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ "Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912".

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΟμάδα Εργασίας για την οργάνωση της έκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ "Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912". (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912, 1985 (EL)
Στις ταινίες αυτές καταρτίζεται το πρόγραμμα εργασίας και γίνεται έλεγχος πεπραγμένων. (EL)
Ηχογραφημένη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ΛΕΜΜ-Θ. (EL)

Ήχοι (EL)

Θεσσαλονίκη / Δ. Θεσσαλονίκης / Ν. Θεσσαλονίκης / Μακεδονία / Ελλάδα (EL)

1985-08-21σπίτι (EL)
αστικό (EL)
έκθεση (EL)


Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (EL)

Sound

audio/mp3

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11533/13173*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)