Συνεντεύξεις κατοίκων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ "Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912".

Συνεντεύξεις κατοίκων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ
see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΣυνεντεύξεις κατοίκων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ "Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912". (EL)

Οικονομίδου Μπότσιου Φωτεινή (EL)

Ο Βασίλης Χατζηκυριακού περιγράφει το αρχοντικό σπίτι του παππού του Ζλατάνου στην οδό Παπάφη στη Θεσσαλονίκη. (EL)
Το σπίτι του παππού του βρίσκεται στην οδό Παπάφη, στο τέρμα της Μπιζανίου. (EL)
Αστικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880-1912, 1985 (EL)

Ήχοι (EL)

Θεσσαλονίκη / Δ. Θεσσαλονίκης / Ν. Θεσσαλονίκης / Μακεδονία / Ελλάδα (EL)

1985-02-05συνέντευξη (EL)
σπίτι (EL)
αστικό (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)
έκθεση (EL)


Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (EL)

Sound

audio/mp3

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11533/13284*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)