Αντίγραφα σιδερένιων εργαλείων κατεργασίας του μαρμάρου που βρέθηκαν στην Ακρόπολη.. Science Center and Technology Museum (NOESIS). Ορφανουδάκης Νικόλαος. License: CC BY-NC-ND 3.0 GR" />

Συλλογή Εργαλείων Ακρόπολης

Συλλογή Εργαλείων Ακρόπολης

This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)   

Repository :
NOESIS | Database of digitalized items   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΣυλλογή Εργαλείων Ακρόπολης

Ορφανουδάκης Νικόλαος
Ορφανουδάκης Νικόλαος (EL)

<span style="line-height: 20.8px;">Αντίγραφα σιδερένιων εργαλείων κατεργασίας του μαρμάρου που βρέθηκαν στην Ακρόπολη.</span>

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ελλάδα


2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Image

Μήκος:1.15 m, Πλάτος:0.55 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-01988*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)