Ξυλουργικός Τόρνος

This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)   

Repository :
NOESIS | Database of digitalized items   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΞυλουργικός Τόρνος

Κριάρης Διονύσης
Κριάρης Διονύσης (EL)

Είναι ένα μηχάνημα το οποίο επεξεργάζεται ξύλινα αντικείμενα. Η λειτουργία του έγκειται στην περιστροφή του ξύλου γύρω από ένα σταθερό άξονα δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή με την χρήση κατάλληλων εργαλείων να μορφοποιεί το κομμάτι ξύλου που είναι τοποθετημένο σε αυτόν. Η κίνηση του άξονα του τόρνου γίνεται με ένα τόξο του οποίου η χορδή είναι περασμένη κατάλληλα σε μια άκρη του άξονα και δίνει κίνηση σε αυτόν μια δεξιόστροφα και μία αριστερόστροφα ανάλογα με την φορά που ο χειριστής κινεί το τόξο. Αυτής της μορφής τόρνοι τοξωτοί -χειροκίνητοι φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και τον 4ο μ.Χ αιώνα , που άρχισαν να εμφανίζονται οι ποδοκίνητοι.

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ελλάδα


2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Image

Μήκος:1.02 m, Πλάτος:0.40 m, Ύψος:1.15 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-03167*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)