Μετατροπέας Apple Pal Modulator / Adapter

Μετατροπέας Apple Pal Modulator / Adapter

This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)   

Repository :
NOESIS | Database of digitalized items   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_ND



Μετατροπέας Apple Pal Modulator / Adapter

Apple Computer
Apple Computer (EL)

Υπολογιστικές Μηχανές

2015-04-17

Μηχανικοί


Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Image

Μήκος:0.05 m, Πλάτος:0.04 m, Ύψος:0.06 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-02519



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)