Ξυλουργικός Τόρνος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΞυλουργικός Τόρνος

Κριάρης Διονύσης
Κριάρης Διονύσης (EL)

Είναι ένα μηχάνημα το οποίο επεξεργάζεται ξύλινα αντικείμενα. Η λειτουργία του έγκειται στην περιστροφή του ξύλου γύρω από ένα σταθερό άξονα δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή με την χρήση κατάλληλων εργαλείων να μορφοποιεί το κομμάτι ξύλου που είναι τοποθετημένο σε αυτόν. Η κίνηση του άξονα του τόρνου γίνεται με ένα τόξο του οποίου η χορδή είναι περασμένη κατάλληλα σε μια άκρη του άξονα και δίνει κίνηση σε αυτόν μια δεξιόστροφα και μία αριστερόστροφα ανάλογα με την φορά που ο χειριστής κινεί το τόξο. Αυτής της μορφής τόρνοι τοξωτοί -χειροκίνητοι φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και τον 4ο μ.Χ αιώνα , που άρχισαν να εμφανίζονται οι ποδοκίνητοι.

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ελλάδα


2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Εικόνα

Μήκος:1.02 m, Πλάτος:0.40 m, Ύψος:1.15 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-03167*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.