Άποψη του ποταμού Αγγίτη στον περιβάλλοντα χώρο

Άποψη του ποταμού Αγγίτη στον περιβάλλοντα χώρο

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δήμος Προσοτσάνης   

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Εξερεύνηση του σπηλαίου Πηγών Αγγίτη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΆποψη του ποταμού Αγγίτη στον περιβάλλοντα χώρο (EL)
View of the river Aggitis in the surrounding area (EN)

Άποψη του ποταμού Αγγίτη στον περιβάλλοντα χώρο. Χαρακτηρίζεται από την πλούσια βλάστηση κατά μήκος του ποταμού. (EL)
View of the river Aggitis in the surrounding area. It is characterized by lush vegetation along the river. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός
Unknown Creator
Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Άποψη του ποταμού Αγγίτη στον περιβάλλοντα χώρο. Χαρακτηρίζεται από την πλούσια βλάστηση κατά μήκος του ποταμού. (EL)
View of the river Aggitis in the surrounding area. It is characterized by lush vegetation along the river. (EN)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) (EL)
Municipal Public Benefit Company of Prosotsani (EN)

Φωτογραφία


2002


2015-10-01T06:07:11Z


Τοποθεσία


Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) (EL)
Municipal Public Benefit Company of Prosotsani (EN)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)
Municipal Public Benefit Company of Prosotsani

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) (EL)
Municipal Public Benefit Company of Prosotsani (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11702/25*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.