Ο Δήμος Προσοτσάνης, με έδρα την ομώνυμη ιστορική κωμόπολη και με είκοσι ένα ακόμη χωριά και οικισμούς, έχει να επιδείξει μια πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της δραμινής πεδιάδας, με τα ευεργετικά νερά του Αγγίτη να ξεπηδούν από το ομώνυμο σπήλαιο και αγκαλιάζεται κυριολεκτικά από δύο σημαντικούς για τον Ελλαδικό και Βαλκανικό χώρο βιότοπους, το Φαλακρό και το Μενοίκιο. Η έκταση του Δήμου είναι 480,77 τ. χιλ. και καταλαμβάνει το 13,87% της συνολικής έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Στόχος του Δήμου Προσοτσάνης είναι να γίνει δυναμικός τοπικός πόλος βιώσιμης ανάπτυξης με διασφάλιση υψηλής ποιότητας αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, υψηλής αξίας αγροτοδιατροφικού τομέα, χωροθέτησης σύγχρονων κλάδων της μεταποιητικής και βιοτεχνικής παραγωγής, ανάδειξης της τουριστικής του ταυτότητας και προστασίας του οικοπολιτιστικού του αποθέματος και της ποιότητας ζωής με σύγχρονη τοπική διακυβέρνηση.

συλλογές