Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, L Histoire de la Decadence de L Empire Grec et Establissment de celuy des Turcs, par Chalcondile Athenien. De la traduction de B. De Vigenere Bourbonois ---, Παρίσι, Claude Sonnius, 1632.

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, L Histoire de la Decadence de L Empire Grec et Establissment de celuy des Turcs, par Chalcondile Athenien. De la traduction de B. De Vigenere Bourbonois ---, Παρίσι, Claude Sonnius, 1632.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση   

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΛαόνικος Χαλκοκονδύλης, L Histoire de la Decadence de L Empire Grec et Establissment de celuy des Turcs, par Chalcondile Athenien. De la traduction de B. De Vigenere Bourbonois ---, Παρίσι, Claude Sonnius, 1632. (EL)

Χαλκοκονδύλης Λαόνικος (EL)

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, L Histoire de la Decadence de L Empire Grec et Establissment de celuy des Turcs, par Chalcondile Athenien. De la traduction de B. De Vigenere Bourbonois ---, Παρίσι, Claude Sonnius, 1632. (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Inventory number 01576_1201576_12 (EL)

Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων (EL)

Παρίσι


1632


Αναγέννηση - Ουμανισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

http://hdl.handle.net/11525/DOI-9636*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.