Βιργίλιος. Aeneidis.../ Τῆς Αἰνειάδος... Οὐιργιλίου... τὰ ΙΒ´ Βιβλία... ἑλληνιστὶ ἐκφρασθέντα... Πόνῳ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, Πετρούπολη, Αὐτοκρατορικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τ. Α´ 1791, τ. Β´-Γ´ 1792.

Βιργίλιος. Aeneidis.../ Τῆς Αἰνειάδος... Οὐιργιλίου... τὰ ΙΒ´ Βιβλία... ἑλληνιστὶ ἐκφρασθέντα... Πόνῳ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, Πετρούπολη, Αὐτοκρατορικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τ. Α´ 1791, τ. Β´-Γ´ 1792.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση   

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΒιργίλιος. Aeneidis.../ Τῆς Αἰνειάδος... Οὐιργιλίου... τὰ ΙΒ´ Βιβλία... ἑλληνιστὶ ἐκφρασθέντα... Πόνῳ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, Πετρούπολη, Αὐτοκρατορικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τ. Α´ 1791, τ. Β´-Γ´ 1792. (EL)

Βιργίλιος (EL)

Inventory number 01249_801249_8 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Βιργίλιος. Aeneidis.../ Τῆς Αἰνειάδος... Οὐιργιλίου... τὰ ΙΒ´ Βιβλία... ἑλληνιστὶ ἐκφρασθέντα... Πόνῳ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, Πετρούπολη, Αὐτοκρατορικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τ. Α´ 1791, τ. Β´-Γ´ 1792. (EL)

Εικονογράφηση (EL)

Πετρούπολη


1792


Νεοελληνικός Διαφωτισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

http://hdl.handle.net/11525/DOI-9647*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.