Βασίλειος Πετρόβ (Vasili Petrow). Ὠδὴ τῷ... Κόμητι Γρηγορίῳ Ἀλεξανδρίδῃ τῷ Ποτεμκίνῳ... εἰς τὴν ἑλληνικὴν μεθήρμοσεν Εὐγένιος [Βούλγαρης]..., Μόσχα, Τυπογραφεῖο τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας, 1775.

Βασίλειος Πετρόβ (Vasili Petrow). Ὠδὴ τῷ... Κόμητι Γρηγορίῳ Ἀλεξανδρίδῃ τῷ Ποτεμκίνῳ... εἰς τὴν ἑλληνικὴν μεθήρμοσεν Εὐγένιος [Βούλγαρης]..., Μόσχα, Τυπογραφεῖο τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας, 1775.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση   

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΒασίλειος Πετρόβ (Vasili Petrow). Ὠδὴ τῷ... Κόμητι Γρηγορίῳ Ἀλεξανδρίδῃ τῷ Ποτεμκίνῳ... εἰς τὴν ἑλληνικὴν μεθήρμοσεν Εὐγένιος [Βούλγαρης]..., Μόσχα, Τυπογραφεῖο τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας, 1775. (EL)

Πετρόβ Βασίλειος (EL)

Inventory number 01214_1101214_11 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Βασίλειος Πετρόβ (Vasili Petrow). Ὠδὴ τῷ... Κόμητι Γρηγορίῳ Ἀλεξανδρίδῃ τῷ Ποτεμκίνῳ... εἰς τὴν ἑλληνικὴν μεθήρμοσεν Εὐγένιος [Βούλγαρης]..., Μόσχα, Τυπογραφεῖο τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας, 1775. (EL)

Τυπογραφικό κόσμημα (EL)

Μόσχα


1775


Νεοελληνικός Διαφωτισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

http://hdl.handle.net/11525/DOI-9648*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.