Δημοσθένης. Δημοσθένους Λόγων Τμῆμα Πρῶτον (-Τμῆμα Δεύτερον- Τμῆμα Τρίτον), Βενετία, Franciscus Bruciolus, 1543.

Δημοσθένης. Δημοσθένους Λόγων Τμῆμα Πρῶτον (-Τμῆμα Δεύτερον- Τμῆμα Τρίτον), Βενετία, Franciscus Bruciolus, 1543.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση   

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΔημοσθένης. Δημοσθένους Λόγων Τμῆμα Πρῶτον (-Τμῆμα Δεύτερον- Τμῆμα Τρίτον), Βενετία, Franciscus Bruciolus, 1543. (EL)

Δημοσθένης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Δημοσθένης. Δημοσθένους Λόγων Τμῆμα Πρῶτον (-Τμῆμα Δεύτερον- Τμῆμα Τρίτον), Βενετία, Franciscus Bruciolus, 1543. (EL)
Inventory number 00082_300082_3 (EL)

Κόλοφώνας (EL)

Βενετία


1543


Αναγέννηση - Ουμανισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

http://hdl.handle.net/11525/DOI-9670*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.