Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... δίγλωττος... τὸ θεῖον ἀρχέτυπον Καὶ... μετάφρασις εἰς κοινὴν διάλεκτον..., Λονδίνο, παρὰ Ρ. Οὐάττς, δαπάνῃ τῆς ἐν Βρεταννίᾳ καὶ παρ᾽ Ἀλλογενέσιν Ἑταιρείας τῆς Ἱερᾶς Βίβλου, 1830.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1830 (EL)
Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... δίγλωττος... τὸ θεῖον ἀρχέτυπον Καὶ... μετάφρασις εἰς κοινὴν διάλεκτον..., Λονδίνο, παρὰ Ρ. Οὐάττς, δαπάνῃ τῆς ἐν Βρεταννίᾳ καὶ παρ᾽ Ἀλλογενέσιν Ἑταιρείας τῆς Ἱερᾶς Βίβλου, 1830. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... δίγλωττος... τὸ θεῖον ἀρχέτυπον Καὶ... μετάφρασις εἰς κοινὴν διάλεκτον..., Λονδίνο, παρὰ Ρ. Οὐάττς, δαπάνῃ τῆς ἐν Βρεταννίᾳ καὶ παρ᾽ Ἀλλογενέσιν Ἑταιρείας τῆς Ἱερᾶς Βίβλου, 1830. (EL)
Inventory number 01164_901164_9 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο (EL)

Θεολογία (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Λονδίνο

1830

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.