Βησσαρίων, Quae hoc in volumine tractantur Bessarionis Cardinalis Niceni, et Patriarchae Constantinopolitani in calumniatore Platonis --- Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete --- Eiusdem de natura et arte --- Eiusdem Metaphysicorum Aristotelis XIII librorum tralatio. Theoprasti Metaphysicorum lib. I. Index eorum omnium ---, Βενετία, In aedibus Aldi, et Andreae soceri, Σεπτέμβριος 1516.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Ωνάση

Αποθετήριο :
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1516 (EL)
Βησσαρίων, Quae hoc in volumine tractantur Bessarionis Cardinalis Niceni, et Patriarchae Constantinopolitani in calumniatore Platonis --- Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete --- Eiusdem de natura et arte --- Eiusdem Metaphysicorum Aristotelis XIII librorum tralatio. Theoprasti Metaphysicorum lib. I. Index eorum omnium ---, Βενετία, In aedibus Aldi, et Andreae soceri, Σεπτέμβριος 1516. (EL)

Βησσαρίων Καρδινάλιος (EL)

Inventory number 01806_401806_4 (EL)
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)
Βησσαρίων, Quae hoc in volumine tractantur Bessarionis Cardinalis Niceni, et Patriarchae Constantinopolitani in calumniatore Platonis --- Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete --- Eiusdem de natura et arte --- Eiusdem Metaphysicorum Aristotelis XIII librorum tralatio. Theoprasti Metaphysicorum lib. I. Index eorum omnium ---, Βενετία, In aedibus Aldi, et Andreae soceri, Σεπτέμβριος 1516. (EL)

Τυπογραφικό σήμα (EL)

Αναγέννηση - Ουμανισμός (EL)


Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Βενετία

1516

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.