Ο Χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ΄ αιώνα: Η ένωσις αυτών μετά της Δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Και η Σχισματική Εκκλησία

Ο Χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ΄ αιώνα: Η ένωσις αυτών μετά της Δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Και η Σχισματική Εκκλησία

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δήμος Αμοργού   

Αποθετήριο :
Αποθετήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμοργού   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
briefEDMInternalRecordDTO_edm:rights_http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

RightsCategory_only_desc_Ο Χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ΄ αιώνα: Η ένωσις αυτών μετά της Δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Και η Σχισματική Εκκλησία

Λαζόπουλος, Γιώργος

Ioannides#38-68

Εξώφυλλο βιβλίου

Εν Κωνσταντινουπόλει


1863


Χριστιανισμός
Σχίσματα
Βουλγαρία


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

https://amorgoslib.repository.gr/jsonitems/5969*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.