Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο Σφίγγας

Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο Σφίγγας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δήμος Αρταίων   

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΠήλινο ανάγλυφο πλακίδιο Σφίγγας (EL)
Clay relief tile of the Sphinx (EN)

DOTSOFT Α.Ε. - COMITECH Α.Ε.Τρισδιάστατο μοντέλο

3D

Δήμος Αρταίων
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων αρχαιοτήτων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://arta.repository.gr/jsonitems/3802
https://arta-admin.repository.gr/files/original/1eba5bea111fdb40529c2d852b198b88a63d535a.html*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.