Μνημείο Ολοκαυτώματος

Μνημείο Ολοκαυτώματος

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δήμος Αρταίων   

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΜνημείο Ολοκαυτώματος (EL)
Holocaust Monument (EN)

Η παλαιά, ρωμανιώτικη συναγωγή, η επονομαζόμενη «Γκρέκα» βρισκόταν κοντά στην πλατεία Μονοπωλίου, στη οδό Φιλελλήνων. Σήμερα στη θέση της έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα τοίχου, απομεινάρι μνήμης. Η ίδρυση της ανάγεται στον 13ο αιώνα στην εποχή της ακμής του Δεσποτάτου, όταν ο ηγεμόνας Μιχαήλ Β΄ Κομνηνός Δούκας έδωσε στην εβραϊκή κοινότητα ελευθερίες και προνόμια που την οδήγησαν σε άνθιση. Ονομάστηκε «Γκρέκα», πιθανότητα σε αντιδιαστολή με την συναγωγή «Πουλιέζα», δηλαδή Απουλιανή που ίδρυσαν οι Σεφαραδίτες Εβραίοι όταν διωγμένοι από την Ιβηρική και την Απουλία εγκαταστάθηκαν στην περιοχή στα τέλη του 15ου αιώνα. Η παλαιά συναγωγή ήταν ενεργή ως τις 24 Μαρτίου1944, όταν έπαυσε για πάντα, μαζί με την ιστορική εβραϊκή κοινότητα τα περισσότερα μέλη της οποίας συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Η πόλη της Άρτας τιμά ετησίως τη μνήμη των Εβραίων που χάθηκαν, προς τιμή των οποίο ανεγέρθηκε το Μνημείο Ολοκαυτώματος έξω από την πύλη του Κάστρου κοντά στον πύργο του ρολογιού. (EL)
The old, Romaniote synagogue, the so-called ""Greka,"" was located near Monopoliou Square on Filellinon Street. Today, only a part of the wall, a remnant of memory, has been preserved in its place. Its foundation dates back to the 13th century during the heyday of the Despotate when the ruler Michael II Komnenos Doukas gave the Jewish community freedoms and privileges that led to its prosperity. It was named ""Greka"", probably in contrast to the synagogue ""Pouglieza"", meaning Puglia, founded by the Sephardi Jews, who settled in the area at the end of the 15th century when they were persecuted from Iberia, and Puglia. The old synagogue remained active until the 24th March 1944, when it was discontinued, along with the historic Jewish Community, most of whose members were arrested and deported to German concentration camps. The city of Arta annually honors the memory of the victims, in whose remembrance the Holocaust Memorial was erected outside the Castle gate near the clock tower. (EN)

Συναγωγή (EL)

Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, Άρτα, 47100 (EL)

Μνημείο (EL)


Εικόνα

“Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021)”, “Το μνημείο {Μνημείο Ολοκαυτώματος} υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Άρτας”, “Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://arta-admin.repository.gr/files/original/1b452182699353fdda46e79e5ad0cbc60f5c149a.jpg
https://arta.repository.gr/jsonitems/77

Μνημείο Εβραίων (DJI0140)
Μνημείο Εβραίων (DJI0140)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2101)
Μνημείο Εβραίων (DSC2101)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2093)
Μνημείο Εβραίων (DSC2093)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2104)
Μνημείο Εβραίων (DSC2104)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2094)
Μνημείο Εβραίων (DSC2094)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0150)
Μνημείο Εβραίων (DJI0150)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2107)
Μνημείο Εβραίων (DSC2107)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2105)
Μνημείο Εβραίων (DSC2105)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2106)
Μνημείο Εβραίων (DSC2106)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2095)
Μνημείο Εβραίων (DSC2095)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2100)
Μνημείο Εβραίων (DSC2100)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0143)
Μνημείο Εβραίων (DJI0143)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0147)
Μνημείο Εβραίων (DJI0147)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0152)
Μνημείο Εβραίων (DJI0152)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0157)
Μνημείο Εβραίων (DJI0157)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2102)
Μνημείο Εβραίων (DSC2102)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DSC2099)
Μνημείο Εβραίων (DSC2099)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0142)
Μνημείο Εβραίων (DJI0142)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0145)
Μνημείο Εβραίων (DJI0145)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0154)
Μνημείο Εβραίων (DJI0154)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
Μνημείο Εβραίων (DJI0151)
Μνημείο Εβραίων (DJI0151)
ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου
Φωτογραφία
Δημιουργός
DotSoft-Comitech
Άδεια χρήσης αρχείου
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Φορέας
Δήμος Αρταίων
Συλλογή
Ψηφιακό Αποθετήριο Δήμου Αρταίων
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.