Η καλλιέργεια του σησαμιού στην Τερπνή Σερρών.

 

This item is provided by the institution :
Public library of Serres

Repository :
The e-stories chestbox  | repositories EKT

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share

2013 (EN)
Η καλλιέργεια του σησαμιού στην Τερπνή Σερρών.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών.

Ο κ. Δούλης Δημήτρης μας αφηγείται για την καλλιέργεια του σησαμιού στην Τερπνή Σερρών. (EL)

Αφηγητής: Δούλης, Δημήτρης. (EL)
Επιλέξτε...: Ζαπρούδης, Ζαφείρης. (EL)
Narrator: Δούλης, Δημήτρης. (EN)
Select...: Ζαπρούδης, Ζαφείρης. (EN)

Μαγνητοσκόπηση (EL)
Videorecording (EN)

Μεσοπόλεμος (1923-30). (EL)
Καθημερινότητα. (EL)
Τερπνή Σερρών. (EL)


Μεσοπόλεμος (1923-30). (EL)

2013-12-03

Video

Greek
Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)