Πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό κυβερνητικού έργου 2000-2004

Πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό κυβερνητικού έργου 2000-2004

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη   

Αποθετήριο :
Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΠλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό κυβερνητικού έργου 2000-2004 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Πρόγραμμα (EL)
Κείμενο (EL)


2004
2000


Αιγαίο Πέλαγος (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Προστασία του καταναλωτή (EL)
Τομέας της αλιείας (EL)
Δίκαιο (EL)
Εγγυημένο εισόδημα (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Προσωπικό όπλο (EL)
Νομοθεσία (EL)
Μειονεκτική γεωργική περιοχή (EL)
Τουρισμός (EL)
Διεθνείς Οργανισμοί (EL)
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Πρωτογενής τομέας (EL)
Μάθηση (EL)
Διοικητική διαφάνεια (EL)
Πολιτιστικός πλουραλισμός (EL)
Μουσείο (EL)
Ιδιωτική επιχείρηση (EL)
Νέος (EL)
Επαγγελματική κατάρτιση (EL)
Ιθαγένεια (EL)
Πολιτιστική κληρονομιά (EL)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
ΔΕΚΟ (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Γεωργικός συνεταιρισμός (EL)
Έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Κοινωνία των πολιτών (EL)
Φορολογικό δίκαιο (EL)
Αύξηση της παραγωγής (EL)
Κοινωνική ένταξη των μεταναστών (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Μη Κυβερνητική Οργάνωση (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Οικονομικό έγκλημα (EL)
Συνήγορος του Πολίτη (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Εργασία εξ αποστάσεως (EL)
Κοινωνική υπηρεσία (EL)
Ανθρώπινο κεφάλαιο (EL)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Δικαιώματα του πολίτη (EL)
Επιχειρηματικό πνεύμα (EL)
Επαγγελματική επανειδίκευση (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αστική κατοικία (EL)
Μεταναστευτική πολιτική (EL)
Υπηρεσία απασχόλησης (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)
Έργα αστικής υποδομής (EL)
Οικογένεια (EL)
Δικαιώματα του παιδιού (EL)
Βιοτικό επίπεδο (EL)
Πολιτισμός (EL)
Παραπλανητική διαφήμιση (EL)
Πολίτευμα (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Ανθρωποκτονία (EL)
Δάσος (EL)
Αρχαιολογική θέση (EL)
Κοινωνία των πληροφοριών (EL)
Νέες τεχνολογίες (EL)
Προστασία της ιδιωτικής ζωής (EL)
Ρατσισμός (EL)
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Απάτη (EL)
Μακροοικονομία (EL)
Απελευθέρωση της αγοράς (EL)
Διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
Ολυμπιακοί Αγώνες (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Διαρθρωτική προσαρμογή (EL)
Αστυνομία (EL)
Κράτος δικαίου (EL)
Διεθνές δίκαιο (EL)
ΕΦΕΤ (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Επαγγελματικός σύνδεσμος (EL)
Προσωπικό (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Τηλεπικοινωνία (EL)
Λαθραία απασχόληση (EL)
Κεφαλαιαγορά (EL)
Δευτερογενής τομέας (EL)
Αναλφαβητισμός (EL)
Εικονική κοινότητα (EL)
Άτομο με ειδικές ανάγκες (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Λήψη απόφασης (EL)
Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Περιβάλλον (EL)
Διαφθορά (EL)
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Παιδεία (EL)
Περιβαλλοντικό έγκλημα (EL)
Οικονομική σταθεροποίηση (EL)
Ανώτατη εκπαίδευση (EL)
Internet (EL)
ΕΣΡ (EL)
Γυναίκα (EL)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EL)
Δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας (EL)
Γνώση (EL)
Δημογραφική γήρανση (EL)
Βιομηχανία βιβλίου (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Καταπολέμηση του εγκλήματος (EL)
Κοινωνία της γνώσης (EL)
Ενέργεια (EL)
Δικαίωμα παραμονής (EL)
Ίση μεταχείριση (EL)
Ανθρωπισμός (EL)
Φορολογία (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο (EL)
Τροχαία ατυχήματα (EL)
Μεταφορές (EL)
Πώληση εξ αποστάσεως (EL)
Κατανομή του πλούτου (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Μισθολογική αύξηση (EL)
Ναρκωτικό (EL)
Δημοκρατία (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Αστικός οικισμός (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Ανεργία (EL)
Παράνομη μετανάστευση (EL)
Υδάτινοι πόροι (EL)
Τέχνες (EL)
Distribution of wealth (EN)
Narcotic (EN)
International relations (EN)
Primary sector (EN)
Competitiveness (EN)
Staff (EN)
Cultural heritage (EN)
Urban infrastructure (EN)
Social policy (EN)
Health policy (EN)
Environmental offence (EN)
NCRTV (EN)
Employment and working conditions (EN)
Tax system (EN)
Agri-foodstuffs (EN)
International law (EN)
Structural adjustment (EN)
Illiteracy (EN)
Guaranteed income (EN)
Book trade (EN)
Consumer protection (EN)
Secondary sector (EN)
Unemployment (EN)
Protection of privacy (EN)
EFET (EN)
Tax law (EN)
International organisations (EN)
Public administration (EN)
Crime against property (EN)
Museum (EN)
Children's rights (EN)
Rule of law (EN)
Transport (EN)
Economic and social cohesion (EN)
The Greek Ombudsman (EN)
Economic stabilisation (EN)
Corruption (EN)
Agricultural Bank of Greece (EN)
Economic policy (EN)
Fraud (EN)
Virtual community (EN)
Agricultural cooperative (EN)
Public sector (EN)
Humanism (EN)
Ministry of Agriculture (EN)
Updating of skills (EN)
Energy (EN)
Young person (EN)
Political system (EN)
Fishing industry (EN)
Employment service (EN)
Residence permit (EN)
Macroeconomics (EN)
Increase in production (EN)
Knowledge society (EN)
Civil society (EN)
Pay rise (EN)
Economic development (EN)
Nationality (EN)
Equal treatment (EN)
European Union (EN)
Illegal migration (EN)
Entrepreneurship (EN)
Public Sector and Institution (EN)
Foreign policy (EN)
Family (EN)
Olympic games (EN)
Racism (EN)
Decision-making (EN)
Law (EN)
Non-governmental organisation (EN)
Teleworking (EN)
Business and competition (EN)
Distance selling (EN)
Sustainable development (EN)
Knowledge (EN)
Education and communications (EN)
Arts (EN)
Tourism (EN)
Learning (EN)
Trade (EN)
Sport (EN)
Urban centre (EN)
Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (EN)
Fight against crime (EN)
Education (EN)
Urban habitat (EN)
Advertising malpractice (EN)
Woman (EN)
Private sector (EN)
Economics (EN)
Standard of living (EN)
Εθελοντική προσφορά κοινωνικής εργασίας (EN)
Ageing of the population (EN)
Administrative transparency (EN)
Legislation (EN)
Capital market (EN)
Telecommunications (EN)
Social services (EN)
Personal weapon (EN)
Educational reform (EN)
Quality of life (EN)
Cultural pluralism (EN)
Civilisation (EN)
Democracy (EN)
Environment (EN)
Community support framework (EN)
Civil rights (EN)
Internet (EN)
Information society (EN)
Hellenic Data Protection Authority (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Migration policy (EN)
Professional association (EN)
Labour market (EN)
Elderly person (EN)
Traffic collision (EN)
Disabled person (EN)
Electronic commerce (EN)
Intercultural Education (EN)
Social questions (EN)
Moonlighting (EN)
Integration of migrants (EN)
Economic offence (EN)
Water resources (EN)
Integrated development (EN)
Local government (EN)
Human capital (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
Aegean Sea (EN)
Social security (EN)
Liberalisation of the market (EN)
Police (EN)
Less-favoured agricultural area (EN)
Homicide (EN)
Higher education (EN)
Forest (EN)
Vocational training (EN)
Politics (EN)
New technology (EN)
Right to justice (EN)
Archaeological site (EN)
Employment policy (EN)


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

A1S5_Progr_F6Τ1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.