Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη   

Αποθετήριο :
Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΤο Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004 (EL)

ΠΑΣΟΚ (EL)
PASOK (EN)

Έκθεση (EL)
Κείμενο (EL)


2000


Κράτος δικαίου (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Προστασία του καταναλωτή (EL)
Δίκαιο (EL)
Πολιτιστική πολιτική (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Τουρισμός (EL)
Πολιτική άμυνα (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Τηλεπικοινωνία (EL)
Διοικητική διαφάνεια (EL)
Εθελοντική προσφορά κοινωνικής εργασίας (EL)
Επαγγελματική κατάρτιση (EL)
Νέος (EL)
Στρατός (EL)
Άτομο με ειδικές ανάγκες (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Διαφθορά (EL)
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (EL)
Εξετάσεις (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Ειρήνη (EL)
Κοινωνικό δίκτυο (EL)
Κατοικία (EL)
Κοινωνία των πολιτών (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Εγκληματικότητα (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Μη Κυβερνητική Οργάνωση (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανώτατη εκπαίδευση (EL)
Πόλη (EL)
Εμπορικός στόλος (EL)
Διασπορά (EL)
Γυναίκα (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Νέα Δημοκρατία (EL)
Συνταξιούχος (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Δικαιώματα του πολίτη (EL)
Άνεργος (EL)
Αναθεώρηση του συντάγματος (EL)
Ενέργεια (EL)
Ίση μεταχείριση (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αποκέντρωση (EL)
Δημογραφία (EL)
Κυπριακό ζήτημα (EL)
Μεταναστευτική πολιτική (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)
Μεσαία επιχείρηση (EL)
Οικογένεια (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Μεταφορές (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Αγρότης (EL)
Διπλωματικές σχέσεις (EL)
Δημοκρατία (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Κοινωνία των πληροφοριών (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Ενοποίηση του δικαίου της ΕΕ (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Διεύρυνση της ΕE (EL)
Μικρή επιχείρηση (EL)
Ολυμπιακοί Αγώνες (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Ανθρωπιστική βοήθεια (EL)
Law (EN)
Non-governmental organisation (EN)
Competitiveness (EN)
Business and competition (EN)
Constitutional revision (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Sustainable development (EN)
Education and communications (EN)
Tourism (EN)
Trade (EN)
Social policy (EN)
Retired person (EN)
Sport (EN)
Health policy (EN)
Enlargement of the Union (EN)
Diplomatic relations (EN)
Town (EN)
Voluntary work (EN)
Unemployed person (EN)
Armed forces (EN)
Employment and working conditions (EN)
Cultural policy (EN)
Woman (EN)
Economics (EN)
Merchant fleet (EN)
Administrative transparency (EN)
Devolution (EN)
Consumer protection (EN)
Telecommunications (EN)
Educational reform (EN)
Quality of life (EN)
Public administration (EN)
Crime (EN)
Democracy (EN)
Community support framework (EN)
Civil rights (EN)
Rule of law (EN)
Humanitarian aid (EN)
Transport (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Information society (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Medium-sized business (EN)
Migration policy (EN)
Demography (EN)
Corruption (EN)
Labour market (EN)
Elderly person (EN)
Diaspora (EN)
Regional development (EN)
Civil defence (EN)
Economic policy (EN)
Disabled person (EN)
Energy (EN)
Social questions (EN)
Young person (EN)
Peace (EN)
PASOK (EN)
New Democracy (Greece) (EN)
Examination (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
Social security (EN)
Social network (EN)
Residence (EN)
Civil society (EN)
Small business (EN)
Equal treatment (EN)
Higher education (EN)
European Union (EN)
Foreign policy (EN)
Vocational training (EN)
Family (EN)
Cyprus dispute (EN)
Politics (EN)
Farmer (EN)
Olympic games (EN)
Employment policy (EN)
Consolidation of EU law (EN)


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

A1S5_KybPol_F4T1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.