Σε λίμιτ ντάουν η πραγματοποίηση της σύγκλισης

Σε λίμιτ ντάουν η πραγματοποίηση της σύγκλισης

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη   

Αποθετήριο :
Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΣε λίμιτ ντάουν η πραγματοποίηση της σύγκλισης (EL)

Καδδά, Δήμητρα (EL)
Kadda, Dimitra (EN)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Διανομέας: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Recipient of letters: Hardouvelis, Gikas (EN)
Distributor: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Άρθρο (EL)
Κείμενο (EL)


2000-10-15


Εικονική κοινότητα (EL)
Χρηματιστήριο αξιών (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Γεωγραφία (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Τεχνολογία (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Επιχείρηση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Παιδεία (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
European Community (EN)
Business and competition (EN)
Economic policy (EN)
Education policy (EN)
Virtual community (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Gross national product (EN)
European Union (EN)
Technology (EN)
Stock exchange (EN)
Education (EN)
Politics (EN)
Budget policy (EN)
Community support framework (EN)
Employment and working conditions (EN)
Type of business (EN)
Employment policy (EN)
Public expenditure (EN)


Κυριακάτικη, σ. 16, 33 (EL)
1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

A1S5_OikGraPro_F5T22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.