Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος (EL)

ΠΑΣΟΚ (EL)
PASOK (EN)

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις (EL)
Παρουσίαση (EL)

Αγαθά και υπηρεσίες (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Ενέργεια (EL)
Ενεργειακός τομέας (EL)
Τουρισμός (EL)
Αναπτυξιακή πολιτική (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Φυσικοί πόροι (EL)
Δημόσια πολιτική (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Άτομο με ειδικές ανάγκες (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Πολιτισμός (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Πολίτευμα (EL)
Ναρκωτικό (EL)
Διεθνής αγορά (EL)
Διεθνής πολιτική (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Τεχνολογία (EL)
Δημόσια τάξη (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Narcotic (EN)
International relations (EN)
Disabled person (EN)
Energy industry (EN)
International affairs (EN)
Tourism (EN)
Social policy (EN)
Sport (EN)
Health policy (EN)
Energy (EN)
Social questions (EN)
Technology (EN)
Political system (EN)
Employment and working conditions (EN)
International market (EN)
Economics (EN)
Natural resources (EN)
Public order (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
Social security (EN)
Goods and services (EN)
Public policy (EN)
Economic development (EN)
Agricultural policy (EN)
Public administration (EN)
Civilisation (EN)
Development policy (EN)


2004-2012 Εκλογές (EL)
2004-2012 Elections (EN)

2009-10

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.