Συνέντευξη Σωκράτη Κουγέα

 

This item is provided by the institution :
Sotiris Kakisis Archive

Repository :
Sotiris Kakisis Archive Repository  | repositories EKT

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 4.0

Attribution-ShareAlike
shareInterview (EN)

Science (EN)


2008 (EN)
Συνέντευξη Σωκράτη Κουγέα

Κακίσης, Σωτήρης

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Κουγέας, Σωκράτης (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Κακίσης, Σωτήρης (EL)
Interviewer: Κακίσης, Σωτήρης (EN)
Interviewee: Κουγέας, Σωκράτης (EN)

Απόσπασμα (EL)
Συνέντευξη (EL)
Excerpt (EN)
Interview (EN)

Επιστήμη (EL)
Science (EN)


Αθήνα
Athens

2008-8-21

Sound

Αρχείο Σωτήρη Κακίση*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)