Συνέντευξη Κώστα Πασχάλη

This item is provided by the institution :
Sotiris Kakisis Archive   

Repository :
Sotiris Kakisis Archive Repository  | repositories EKT   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 4.0

Attribution-ShareAlikeΣυνέντευξη Κώστα Πασχάλη

Κακίσης, Σωτήρης

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Πασχάλης, Κώστας (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Κακίσης, Σωτήρης (EL)
Interviewer: Κακίσης, Σωτήρης (EN)
Interviewee: Πασχάλης, Κώστας (EN)

Απόσπασμα (EL)
Συνέντευξη (EL)
Excerpt (EN)
Interview (EN)

Αθήνα
Athens


2006-8-17


Μουσική (EL)
Music (performing arts)  (EN)Sound

Αρχείο Σωτήρη Κακίση

Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: 124 - Β (EL)
Local Identifier: 124 - Β (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)