Αργύρης Μπακιρτζής: «Ίσως και να συνεχίσουμε…»

This item is provided by the institution :
Sotiris Kakisis Archive   

Repository :
Sotiris Kakisis Archive Repository  | repositories EKT   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 4.0

Attribution-ShareAlikeΑργύρης Μπακιρτζής: «Ίσως και να συνεχίσουμε…»

Κακίσης, Σωτήρης

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Μπακιρτζής, Αργύρης (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Κακίσης, Σωτήρης (EL)
Interviewee: Μπακιρτζής, Αργύρης (EN)
Interviewer: Κακίσης, Σωτήρης (EN)

Συνέντευξη (EL)
Interview (EN)

Αθήνα
Athens


1997-1-16


Μουσική (EL)
Music (performing arts)  (EN)


Text

Αρχείο Σωτήρη Κακίση
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)