Σπύρος Κουβέλης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος: “Είμαστε πια σε πόλεμο!”

 

This item is provided by the institution :
Sotiris Kakisis Archive

Repository :
Sotiris Kakisis Archive Repository  | repositories EKT

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 4.0

Attribution-ShareAlike
shareInterview (EN)

Cinema (EN)
Politics (EN)


2008 (EN)
Σπύρος Κουβέλης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος: “Είμαστε πια σε πόλεμο!”

Κακίσης, Σωτήρης

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Κουβέλης, Σπύρος -Τσεμπερόπουλος, Γιώργος (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Κακίσης, Σωτήρης (EL)
Interviewer: Κακίσης, Σωτήρης (EN)
Interviewee: Κουβέλης, Σπύρος -Τσεμπερόπουλος, Γιώργος (EN)

Συνέντευξη (EL)
Interview (EN)

Κινηματογράφος (EL)
Πολιτική (EL)
Film (performing arts) (EN)
Politics (EN)


Αθήνα
Athens

2008-4-6

Text

Αρχείο Σωτήρη Κακίση*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)