Κνωσός :: Αίθουσα του Θρόνου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΚνωσός :: Αίθουσα του Θρόνου (EL)
Knossos :: Throne Room (EN)

Η «Αίθουσας του Θρόνου», όπως την ονόμασε ο Evans. Τα δυο αυτά δωμάτια ήταν ιδιαίτερα επιμελημένα, διακοσμημένα με εικονιστικές τοιχογραφίες και με δάπεδο επιστρωμένο από πολύχρωμες πλάκες. Χαμηλοί λίθινοι πάγκοι κατά μήκος των τοίχων διακόπτονταν από δυο καθίσματα στη μέση του βόρειου τοίχου: το λίθινο στην εσωτερική αίθουσα βρέθηκε στην ανασκαφή, ενώ το ξύλινο στον προθάλαμο τοποθετήθηκε από τον Evans, γιατί εκεί βρέθηκαν ίχνη καμένης ξύλινης κατασκευής, πιθανόν καθίσματος. Η αποκάλυψη του «θρόνου» ήταν από τις πρώτες σημαντικές ανακαλύψεις της ανασκαφής του 1900 και επηρέασε από πολύ νωρίς την ερμηνεία του δωματίου, αλλά και ολόκληρου του οικοδομήματος ως «ανακτόρου». Εμπνεόμενος από την αρχαιοελληνική μυθολογική παράδοση, ο Evans θεώρησε ότι επρόκειτο για τον θρόνο του Μίνωα, μυθικού βασιλιά της Κνωσού. Η ταύτιση αυτή έχει αναθεωρηθεί από την μετέπειτα έρευνα. Βασιζόμενοι στη διαφορετική διαρρύθμιση του συγκροτήματος της «Αίθουσας του Θρόνου» στην περίοδο του νέου ανακτόρου (1700-1450 π.Χ.) και στην παρουσία μιας κομψής Δεξαμενής Καθαρμών απέναντι από το λίθινο κάθισμα, αρκετοί ερευνητές συνδέουν την αίθουσα με μυστηριακές τελετές, κατά τις οποίες η θεότητα (που την αναπαριστούσε μια πρωθιέρεια) εμφανιζόταν ‘ξαφνικά’ από τα εσωτερικά σκοτεινά δωμάτια και καταλάμβανε την επίσημη θέση στην κεντρική αίθουσα. Κατά την τελευταία περίοδο ζωής του ανακτόρου (1450-1380/1350 π.Χ.) το συγκρότημα αναδιαμορφώθηκε και η αίθουσα κοσμήθηκε με υποβλητικές τοιχογραφίες μεγαλόσωμων άπτερων γρυπών. Ερευνητές αποδίδουν την αλλαγή αυτή στην εγκατάσταση στην Κνωσό μιας νέα δυναστείας, προερχόμενης από την ‘μυκηναϊκή’ Πελοπόννησο. Στην περίοδο αυτή είναι πιθανόν ο νέος «άνακτας» της Κνωσού να κατέλαβε τον θρόνο και να ανανέωσε την εικονογράφηση, σε μια προσπάθεια να προπαγανδίζει τη θεϊκή αποδοχή και προστασία στο πρόσωπό του. Κατά την ανασκαφή της αίθουσας βρέθηκαν πεσμένα ένα πιθάρι και μεγάλα λίθινα αλάβαστρα, οδηγώντας τον Evans στην εικασία ότι λίγο πριν την οριστική καταστροφή του ανακτόρου, στο δωμάτιο διαδραματιζόταν κάποιου είδους τελετουργικό. (EL)
You are in the antechamber of the “Throne Room”, as Evans named it. These two rooms were particularly elaborate, paved with multicoloured flagstones and adorned with pictorial frescoes. Low stone benches along the walls were interrupted by two seats in the middle of the north wall: the stone seat in the inner room was found during the excavation, while the wooden one in the antechamber was placed there by Evans, due to the fact that traces of a burnt wooden structure, perhaps a seat, were found there. The “throne” was one of the first major discoveries of the 1900 excavation and affected the interpretation of the room, and indeed of the whole building as a “palace”, from very early on. Inspired by the ancient Greek mythological tradition, Evans believed that this was the throne of Minos, the legendary King of Knossos. Subsequent research has led to the revision of this theory. Based on the different layout of the complex in the New Palace period (1700-1450 BC), and the presence of an elegant Lustral Basin opposite the alabaster seat, several scholars associate the room with sacramental rites, during which the goddess (represented by a high priestess) “suddenly” appeared from the dark inner rooms and took her place on the official seat in the main chamber. During the last period of life of the Palace (1450-1380/1350 BC), the complex was remodelled and the room was decorated with imposing frescoes of large wingless griffins. Scholars attribute this change to the installation at Knossos of a new Greek-speaking dynasty from the “Mycenaean” Peloponnese. At this time, the new “king” of Knossos probably assumed the throne and renewed the iconography, in an attempt to claim divine acceptance and protection of his person. A pithos and large stone alabastra were found overturned during the excavation of the room, leading Evans to suppose that some sort of ceremony had been taking place here shortly before the final destruction of the Palace. (EN)


Knossos

Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

http://www.mingei-project.eu/resource/78b4b743-d80e-4899-8815-f9089531114c
78b4b743-d80e-4899-8815-f9089531114c*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.