Πρώτο τυπογραφικό δοκίμιο του βιβλίου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου, Études d'histoire maritime de Byzance

Πρώτο τυπογραφικό δοκίμιο του βιβλίου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου, Études d'histoire maritime de Byzance

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΠρώτο τυπογραφικό δοκίμιο του βιβλίου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου, Études d'histoire maritime de Byzance (EL)

Πρώτο τυπογραφικό δοκίμιο του βιβλίου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου, Études d'histoire maritime de Byzance. À propos du "Thème des Caravisiens" [Μελέτες ναυτικής ιστορίας του Βυζαντίου. Σχετικά με το "Θέμα των Καραβισιάνων"], Παρίσι, S.E.V.P.E.N, 1966. (EL)9 Ιουλίου 1965 (EL)


Études d'histoire maritime de Byzance
Διοίκηση (EL)
Πηγές (EL)
Βυζαντινή περίοδος (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
7ος αιώνας (EL)
Άμυνα (EL)
Ναυτιλία / Ναυτική ιστορία (EL)
Ισλάμ (EL)
Τυπογραφικό δοκίμιο (EL)
Άραβες (EL)
Ανατολική Μεσόγειος (EL)
Βυζάντιο (EL)
8ος αιώνας (EL)
Καραβισιάνοι (Caravissiens) (EL)
Εκδόσεις (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/2086*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.