Επιστολή του Michel Mollat προς την Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας, Liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales dans le commerce international depuis le XVe siècle [Διασυνδέσεις και ανταγωνισμοί των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δρόμων του διεθνούς εμπορίου από τον 15ο αιώνα], Βιέννη, 29 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1965.

Επιστολή του Michel Mollat προς την Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας, Liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales dans le commerce international depuis le XVe siècle [Διασυνδέσεις και ανταγωνισμοί των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δρόμων του διεθνούς εμπορίου από τον 15ο αιώνα], Βιέννη, 29 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1965.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΕπιστολή του Michel Mollat προς την Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας, Liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales dans le commerce international depuis le XVe siècle [Διασυνδέσεις και ανταγωνισμοί των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δρόμων του διεθνούς εμπορίου από τον 15ο αιώνα], Βιέννη, 29 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1965. (EL)

Επιστολή του Michel Mollat προς την Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας, Liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales dans le commerce international depuis le XVe siècle [Διασυνδέσεις και ανταγωνισμοί των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δρόμων του διεθνούς εμπορίου από τον 15ο αιώνα], Βιέννη, 29 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1965. (EL)Ιούλιος 1962 (EL)


M. Mollat
Νεότερη εποχή (EL)
Πηγές (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας (EL)
Βιέννη (EL)
Συνέδρια (EL)
Ναυτιλία / Ναυτική ιστορία (EL)
Διασυνδέσεις και ανταγωνισμοί των θαλάσσιων και ηπειρωτικών δρόμων του διεθνούς εμπορίου από τον 15ο αιώνα (Liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales dans le commerce international depuis le XVe siècle) (EL)
Αλληλογραφία (EL)
Διεθνής Επιτροπή Ναυτικής Ιστορίας (Commission Internationale d'Histoire Maritime) (EL)
Οικονομία (EL)
Διεθνής Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών (Comité International des Sciences historiques) (EL)
Επιστολές (EL)
Σύγχρονη εποχή (EL)
Βυζάντιο (EL)
Εμπόριο (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/2093*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.