Δακτυλογραφημένο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ομάδας Ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα.

Δακτυλογραφημένο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ομάδας Ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΔακτυλογραφημένο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ομάδας Ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα. (EL)

Δακτυλογραφημένο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ομάδας Ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα. (EL)[1963?]


I. Sorlin
VI Section (Ecole Pratique des Hautes Etudes-EPHE)
I. Beldiceanu
P. Lemerle
Ομάδα ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου (EL)
Μέση Ανατολή (EL)
Πηγές (EL)
Οικονομία (EL)
Ερευνητικά προγράμματα (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
Εύξεινος Πόντος (Μαύρη Θάλασσα) (EL)
Ανατολική Μεσόγειος (EL)
Βυζάντιο (EL)
Μεσαίωνας (EL)
Κοινωνία (EL)
Κέντρο Ιστορικών Ερευνών (Centre de Recherches Historiques) (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/2102*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.