Χειρόγραφες σημειώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με ερευνητές και ιδρύματα εκτός Γαλλίας που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της VIe Section, École Pratique des Hautes Études, και την περιοδική του έκδοση Archives Méditerannéennes [Μεσογειακά Αρχεία].

Χειρόγραφες σημειώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με ερευνητές και ιδρύματα εκτός Γαλλίας που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της VIe Section, École Pratique des Hautes Études, και την περιοδική του έκδοση Archives Méditerannéennes [Μεσογειακά Αρχεία].

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΧειρόγραφες σημειώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με ερευνητές και ιδρύματα εκτός Γαλλίας που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της VIe Section, École Pratique des Hautes Études, και την περιοδική του έκδοση Archives Méditerannéennes [Μεσογειακά Αρχεία]. (EL)

Χειρόγραφες σημειώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου αναφορικά με ερευνητές και ιδρύματα εκτός Γαλλίας που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της VIe Section, École Pratique des Hautes Études, και την περιοδική του έκδοση Archives Méditerannéennes [Μεσογειακά Αρχεία]. (EL)[1961]


VI Section (Ecole Pratique des Hautes Etudes-EPHE)
Πηγές (EL)
Τσεχοσλοβακία (EL)
Ισραήλ (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
Ελλάδα (EL)
Μεσόγειος (EL)
Τουρκία (EL)
Γιουγκοσλαβία (EL)
Αρχεία της Μεσσογείου (Archives Méditerranéennes) (EL)
Ρουμανία (EL)
Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών (Centre d'Etudes Méditerranéenes) (EL)
Σοβιετική Ένωση (EL)
Πολωνία (EL)
Συνεργασίες (EL)
Σημειώσεις (EL)
Βουλγαρία (EL)
Βυζάντιο (EL)
Χειρόγραφες σημειώσεις (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/2104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.