Προσχέδιο έκθεσης εργασιών της Ομάδας ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα, από τον Paul Lemerle.

Προσχέδιο έκθεσης εργασιών της Ομάδας ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα, από τον Paul Lemerle.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη   

Αποθετήριο :
Αρχεία Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΠροσχέδιο έκθεσης εργασιών της Ομάδας ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα, από τον Paul Lemerle. (EL)

Προσχέδιο έκθεσης εργασιών της Ομάδας ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα, από τον Paul Lemerle. (EL)fin 1960-début 1961]


VI Section (Ecole Pratique des Hautes Etudes-EPHE)
F. Thiriet
I. Beldiceanu
B. Krekiç
P. Lemerle
Ομάδα ερευνών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου (EL)
Πηγές (EL)
Εκθέσεις εργασίας (EL)
Ελένη Αντωνιάδη Μπιμπίκου (EL)
Κέντρο Ιστορικών Ερευνών (Centre de Recherches Historiques) (EL)
Μέση Ανατολή (EL)
Οικονομία (EL)
Ερευνητικά προγράμματα (EL)
Εύξεινος Πόντος (Μαύρη Θάλασσα) (EL)
Ανατολική Μεσόγειος (EL)
Βυζάντιο (EL)
Μεσαίωνας (EL)
Κοινωνία (EL)


Κείμενο/PDF

Πολλαπλές γλώσσες

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://laskaridisfoundationarchives.org/profile/2105*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.