Κτίρια, Γεωργικά Μηχανήματα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΚτίρια, Γεωργικά Μηχανήματα (EL)
Buildings, Farm Machinery (EN)

Series 1: Photographs, Buildings (EN)

Photo of the Farm Machinery building under construction (EN)

Image (EN)
Other (EN)


2010-04-28T10:30:53Z
2010-04-28

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Φωτογραφικά λευκώματα (EL)
Αποθήκες (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Αγροτικά μηχανήματα - Αποθήκευση (EL)
American Farm School - Photographs (EN)
Warehouses (EN)
Agricultural machinery - Storage (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/434
Series 1: Photographs, Buildings*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.