Φορέας : Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης  

Αυτή η συλλογή περιέχει ψηφιακά τεκμήρια όπως φωτογραφίες και άλλα μέσα που έχουν μεγάλη ιστορική σημασία για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

Ανακαλύψτε τα 1.205  τεκμήρια  της συλλογής