Μαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου, 7, 1951

Μαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου, 7, 1951
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου, 7, 1951 (EL)
Students harvesting, 7, 1951 (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students harvesting, 7, 1951 (EN)

Image (EN)2010-07-02
2010-07-02T10:05:37Z


Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Άχυρο - Συγκομιδή (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Tractors (EN)
Wheat straw - Harvesting (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life
http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/699*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.