ΕΑΜ 127: Epitaph of Paramonos son of Menandros

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


ΕΑΜ 127: Επιτύμβιο του Παραμόνου του Μενάνδρου (EL)
ΕΑΜ 127: Epitaph of Paramonos son of Menandros (EN)

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με τριγωνική απόληξη. Μέσα σε βαθυσμένο πεδίο παράσταση ιππέα προς τα δεξιά και μπροστά του «καίων βωμός», πίσω από τον οποίο προβάλλει η κεφαλή κάπρου, και δέντρο με περιτυλιγμένο γύρω του φίδι. Κάτω από τον ίππο σκύλος που τρέχει προς τα δεξιά. (EL)
μάρμαρο (EL)
Διάστιχο: 0,02-0,025. (EL)
Επιγραφή στο κάτω μέρος της στήλης. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03. (EL)
Διαστάσεις: 0,605x0,50x0,17. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

μάρμαρο (EL)
Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)
Επιτύμβια επιγραφή (EL)
επιτύμβια (EL)
στήλη (EL)
Funerary Inscription (EN)


Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Φλώρινα, Πέτρες / Εορδαία (EL)

2ος - 3ος μ.Χ. αι.

Image

Greek

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)