Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 ως μετεξέλιξη των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και την διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί.


συλλογή | 1.037 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή αποτελεί μέρος των επιγραφικών αρχείων του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ), τα οποία συγκροτήθηκαν προοδευτικά από το 1980, με την άδεια και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων της Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και με σκοπό την συστηματική μελέτη και αξιοποίηση των επιγραφικών κειμένων ως πρωτογενών πηγών της ιστορίας, των θεσμών, της γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισμού των συγκεκριμένων περιοχών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Αρχαιολογικό αντικείμενο (1.037), Επιγραφή (1.037), Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (1.037), Ανάγλυφο (15), Γλυπτό (6)

συλλογή | 90 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή περιλαμβάνει έργα Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες πορτολάνους (χάρτες που απεικονίζουν τις ακτές και τα λιμάνια) και πορτολάνους άτλαντες, νησολόγια και έντυπους χάρτες και άτλαντες.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Χάρτης (90), Χαρτογραφικό Υλικό (90)

συλλογή | 1.683 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή αποτελεί την εξαντλητική καταγραφή των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830 με τα βιογραφικά τους στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων τους, φορητών εικόνων και τοιχογραφιών, με φωτογραφική τεκμηρίωση.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Δισδιάστατα γραφικά (1.683), Έργο θρησκευτικής τέχνης (1.683)

συλλογή | 1.474 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή παρουσιάζονται περισσότερα από 1.470 χάλκινα νομίσματα του Μακεδονικού βασιλείου που προέρχονται από τρεις σημαντικές ιδιωτικές συλλογές: της Alpha Bank στην Αθήνα, του Charles Hersh, ένα τμήμα της οποίας βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και του Δημήτρη Πορτόλου, που έχει δωρηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Αρχαιολογικό αντικείμενο (1.474), Νόμισμα (1.474), Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (1.474)

συλλογή | 500 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιο υλικό της ταξιδιωτικής γραμματείας (κείμενα και εικονογράφηση) που αναφέρεται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα. Τα δεδομένα έχουν προέλθει από βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Δισδιάστατα γραφικά (447), Χάρτης (53), Χαρτογραφικό Υλικό (53)

συλλογή | 1.644 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται φωτογραφίες και έγγραφα από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου. Πρόκειται για αξιόλογα μνημεία που αποτελούν μέρος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής κληρονομιάς μας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Φωτογραφία (1.644), Δισδιάστατα γραφικά (1.644)

συλλογή | 443 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται εγγραφές εραλδικών μνημείων (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα. Έντονη συμβολή στην ανάπτυξη των οικοσήμων έχουν οι Λατινοκρατούμενες Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα των Ιωαννιτών ιπποτών και οι περιοχές υπό Βενετική κυριαρχία.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Εραλδικό μνημείο (443), Σήμα (σύμβολο) (443), Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (443)

συλλογή | 11.999 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Πρόκειται για μια συλλογή πάνω από 12.000 προσωπογραφιών σε ψηφιακή μορφή με τις εικόνες των Ελλήνων (εξαιρουμένων των ζώντων) που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr


συλλογή | 214 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που σπούδασαν στις σχολές εκπαιδευτικών και εργάστηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Φωτογραφία (214), Δισδιάστατα γραφικά (214)

συλλογή | 4.873 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος υποδομής για τη συστηματική έρευνα αρχειακών συλλογών και βιβλιοθηκών χειρογράφων και περιλαμβάνει βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγγραφα του Αγίου Όρους και της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (4.873), Χειρόγραφο (4.873)