ΕΑΜ 149: Honorific inscription of the politeia of Lyke for Claudius Ιulius Krispos, high-priest

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


ΕΑΜ 149: Τιμητική του Κλαυδίου Ιουλίου Κρίσπου, αρχιερέα, από την πολιτεία των Λυκαίων (EL)
ΕΑΜ 149: Honorific inscription of the politeia of Lyke for Claudius Ιulius Krispos, high-priest (EN)

Διαστάσεις: 0,86x0,725x0,66. (EL)
Επιγραφή στην κύρια όψη. Ύψος γραμμάτων: 0,028-0,035. (EL)
Διάστιχο: 0,025-0,05. (EL)
ασβεστόλιθος (EL)
Ασβεστολιθικό πεσσόμορφο βάθρο, θραυσμένο επάνω αριστερά. Αναθύρωση στην επάνω επιφάνεια, ίσως για την υποδοχή πλίνθου αγάλματος. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

βάθρο (EL)

βάθρο (EL)
Επιγραφική (EL)
ασβεστόλιθος (EL)
Επιγραφές (EL)
τιμητική (EL)


Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Φλώρινα, Άγιος Αχίλλειος / Λυγκηστίς (EL)

Δεύτερο μισό του 2ου μ.Χ. αι.

Image

Greek

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)