ΕΑΜ 059: Three (?) manumission acts, with dedication of the freed slaves to an unknown deity

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


EAM 059: Τρεις (;) απελευθερωτικές επιγραφές, με ανάθεση των δούλων σε άγνωστη θεότητα (EL)
ΕΑΜ 059: Three (?) manumission acts, with dedication of the freed slaves to an unknown deity (EN)

μάρμαρο (EL)
Μαρμάρινη παραλληλεπίπεδη επιτύμβια (;) στήλη, στην οποία χαράχτηκαν και δύο απελευθερωτικές επιγραφές, θραυσμένη στις ακμές. Πάνω σε ιδιαίτερα προεξέχουσα ταινία-έδαφος, στο κάτω μέρος της στήλης, έκτυπη ανάγλυφη παράσταση από αριστερά προς τα δεξιά: μικρού παιδιού, ιματιοφόρου άνδρα κατενώπιον, ιππέα προς τα δεξιά και πίσω του γυναίκας με σκήπτρο (;) επίσης προς τα δεξιά, νεαρής θεραπαινίδας με κάνιστρο και σφαιρικό αντικείμενο και, τέλος, ισταμένης κατενώπιον καλυπτροφόρου μορφής με ιμάτιο και χιτώνα. Τα πρόσωπα και τμήματα από τα σώματα των περισσοτέρων μορφών έχουν απολεπιστεί. (EL)
Επιγραφές (α) επάνω, (β) επάνω αριστερά και (γ) κάτω, ανάμεσα στα πόδια του αλόγου. Ύψος γραμμάτων: 0,005-0,027. (EL)
Διάστιχο: -. (EL)
Διαστάσεις: 0,003x0,016x-. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

μάρμαρο (EL)
Επιγραφική (EL)
απελευθερωτική (EL)
Επιγραφές (EL)
στήλη (EL)


Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Κοζάνη, Ελάτη / Ελίμεια (EL)

108/9 μ.Χ.

Image

Greek

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)