Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β IX

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β IX (EL)
The Parthenon Frieze. Block N IX (EN)

Γενειοφόροι, ντυμένοι με ιμάτια, σε ποικιλία στάσεων, βαδίζουν ή στέκουν προφίλ ή κατά μέτωπο, συζητώντας ή γυρίζοντας να δουν πίσω. Άλλοι έχουν κοντά ίσια μαλλιά, άλλοι φορούν ταινία, όπως ο (38) που προσπαθεί να την δέσει στο κεφάλι του. Ο (41) έχει αυστηρορυθμικό χτένισμα με δύο πλεξίδες που δένονται σταυρωτά στον αυχένα. Όπως φαίνεται κρατούσε στο δεξί του χέρι κλαδί , άλλοτε ζωγραφιστό, όπως οι (34, 35 & 37). Οι πρεσβύτεροι που είναι δεκαέξι συνήθως ταυτίζονται με τους θαλλοφόρους που λάβαιναν μέρος στην πομπή κρατώντας κλαδιά ελιάς. Η E. Simon θεωρεί ότι πιθανόν πρόκειται για αξιωματούχους της πόλης (πρυτάνεις, αθλοθέτες ή ιεροποιούς), ενώ ο L. Beschi υποθέτει ότι ο αριθμός <ign>16</ign> είναι πολλαπλάσιο του <ign>4</ign> και μπορεί να έχει σχέση με την προκλεισθένεια διαίρεση των πολιτών. (EL)
Bearded elders, clad in himatia, their stances varied, move or stand, frontal or in profile, conversing or simply turning to look back. Some have short straight hair, others wear a hair-band, as does figure (38) who is tying it around his head. Figure (41) has an orderly hair arrangement with two braids crossed over and secured at the nape of the neck. In his right hand he evidently held a branch, once rendered in paint just as numbers (34, 35 and 37). The elders, as a rule sixteen in number, are identified as the thallophoroi, who took part in the procession carrying olive branches. E. Simon believes them to be most likely officers of the city (prytaneis [executive officers of the Boule], athlothetai [judges who award the prize in the games], or ieropoioi [overseers of sacred rites, temples etc.]). L. Beschi believes that since the number <ign>16</ign> is simply a multiplication of the number <ign>4</ign>, it could well be connected with the pre-Kleisthenes division of the citizens. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)

Πομπή θυσίας (EL)
Sacrificial procession (EN)


Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.