Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β VII

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β VII

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)   

Αποθετήριο :
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
INCΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β VII (EL)
The Parthenon Frieze. Block N VII (EN)

Εδώ εικονίζεται η πομπή των αυλητών (20-23) και των κιθαριστών (24-27). Οι λίθοι σώζονται αποσπασματικά και συμπληρώνονται με τη βοήθεια των σχεδίων του J. Carrey. Από θραύσματα στα οποία διατηρούνται κεφάλια, βλέπει κανείς ότι πρόκειται για νέους με σγουρά μαλλιά δεμένα με ταινία. Φορούν ποδήρη χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο. Ενώ όλοι είναι στραμμένοι προς τη φορά της πομπής (προς τα αριστερά), ο (26) στέκει κατενώπιον και παίζει την κιθάρα του, διακόπτοντας τη μονοτονία της πορείας. Οι δύο πρώτοι αυλητές (20 & 21) βαδίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο, ενώ οι δύο δεύτεροι (22 & 23) ο ένας δίπλα στον άλλο. Στην απόδοση των ενδυμάτων παρατηρείται ποικιλία και αντιθέσεις: λεπτές τρεμουλιαστές πτυχές για την απόδοση των λινών ενδυμάτων έρχονται σε αντίθεση με τις πλατειές και καμιά φορά κυλινδρικές πτυχές των μάλλινων ιματίων. (EL)
Now comes the procession of flute-players (20-23) and cithara-players(24-27). The blocks are preserved in fragments, partially. Fragments preserving heads show that these are young men with curly hair held with a hair-band. They wear long chitons with sleeves and himatia. All are facing in the direction of the procession (to the left) except for figure (26) who stands frontally and plays his cithara, thus breaking the monotony of the onward course. The two first flutists (20 and 21) walk one behind the other, whereas the second two (22 and 23) walk side by side. Variety and contrast characterise the clothing: fine crinkly folds to render linen cloth are in sharp contrast to the wide and occasionally cylindrical folds of the woolen himatia. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://hdl.handle.net/10442/02/nvii
Β VII
http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/nvii
N VII*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.