Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XL

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XL

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)   

Αποθετήριο :
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
INC



Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XL (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XL (EN)

Από τον λίθο αυτό, όπου εικονίζεται μία τριάδα ιππέων λείπει η άνω αριστερή γωνία με τον κορμό του ιππέα (109). Οι (110 & 111) φορούν αχειρίδωτο χιτώνα διπλά ζωσμένο και εμβάδες, ενώ ο (110) και θρακική αλωπεκή στο κεφάλι. (EL)
Missing from this block, showing a triad of horsemen, is the upper left corner with the body of rider (109). Numbers (110 and 111) wear double-belted sleeveless chitons and boots and figure (110) has in addition a Thracian fox-skin cap on his head. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)



442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)




Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/nxl
http://hdl.handle.net/10442/02/nxl
N XL
Β XL



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.