Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XL

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

442 - 438 π.Χ. (EL)
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XL (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XL (EN)

Από τον λίθο αυτό, όπου εικονίζεται μία τριάδα ιππέων λείπει η άνω αριστερή γωνία με τον κορμό του ιππέα (109). Οι (110 & 111) φορούν αχειρίδωτο χιτώνα διπλά ζωσμένο και εμβάδες, ενώ ο (110) και θρακική αλωπεκή στο κεφάλι. (EL)
Missing from this block, showing a triad of horsemen, is the upper left corner with the body of rider (109). Numbers (110 and 111) wear double-belted sleeveless chitons and boots and figure (110) has in addition a Thracian fox-skin cap on his head. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)

Ιππείς (EL)
Horsemen (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) (EL)
Acropolis Restoration Service (YSMA) (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.