Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XLIV

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XLIV (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XLIV (EN)

Τέσσερις ιππείς κρατούν με τα δυο τους χέρια τα ηνία. Σώζονται τα κεφάλια των δύο μεσαίων (122 & 123), γιατί των ακραίων (121 & 124) που πέφτουν πάνω στους αρμούς των πλαϊνών λίθων δεν σώζονται. Ο (122) φοράει αλωπεκή στο κεφάλι, κοντό χιτώνα διπλά ζωσμένο και μπότες, ενώ ο (123) χειριδωτό χιτώνα και εμβάδες, καθώς και ταινία στα μαλλιά του. (EL)
Four riders hold each the reins of their horses in both hands. The heads of the two middle figures (122 and 123) are preserved, whereas those of the figures (121 and 124) at the right and left ends of the block are missing since they coincided with the joins. Figure (122) has a fox-skin cap on his head, wears a double-belted short chiton and boots, whereas figure (123) is clad in a sleeved chiton and felt boots and he has a hair-band. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/nxliv
N XLIV
Β XLIV
http://hdl.handle.net/10442/02/nxliv*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.