Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XLV

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XLV

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)   

Αποθετήριο :
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
INCΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XLV (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XLV (EN)

Παρά την κακή διατήρηση του λίθου αναγνωρίζονται τέσσερις ιππείς με κοντούς χιτώνες και χλαμύδες. Τον (124) που βρίσκεται ακριβώς στον διαχωριστικό αρμό των λίθων XLIV & XLV, ακολουθούν δύο ιππείς (125 & 126). Ο τελευταίος φοράει διπλά ζωσμένο χιτώνα και εμβάδες και καθώς στρέφει κατενώπιον καλύπτει σε μεγάλο μέρος τον σύντροφό του. Στη συνέχεια ο (127), του οποίου το άλογο εικονίζεται ολόκληρο, φοράει χιτώνα, χλαμύδα, εμβάδες και φέρει το δεξί του χέρι στο κεφάλι προφανώς για να στερεώσει καλύτερα την ταινία στο κεφάλι του. Στην άκρη του λίθου διακρίνεται το αριστερό πόδι του ιππέα (128) και το μπροστινό μέρος του αλόγου του, που εικονίζονται στον γειτονικό λίθο XLVI, δεξιά. (EL)
Despite the poor preservation of this block, four horsemen wearing short chitons and chlamides can be detected. Number (124), which coincides exactly with the join between blocks XLIV and XLV, is followed by two horsemen (125 and 126). The second of these wears a double-belted chiton and boots. Since he is turned with torso virtually frontal, he hides most of his companion. Number (127), whose horse is fully shown, wears chiton, chlamys and boots. He raises his right hand to his head evidently to adjust his hair-band. At the edge of the block can be seen the left leg of rider (128) and the forequarters and head of his horse, which are depicted on the adjoining block XLVI to the right. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/nxlv
http://hdl.handle.net/10442/02/nxlv
N XLV
Β XLV*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.